Задать вопрос

Создать конкурс

Давайте приступим к созданию проекта! Для начала расскажите несколько слов о себе:

Дизайнеру Заказчику

Соглашение для заказчика

ПРАВИЛА ТА УМОВИ КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ
Визначення термінів

Агент – Товариство з обмеженою відповідальністю «СТОРУМ», що на підставі укладеного з замовником агентського договору, уповноважене вчиняти юридичні дії від його імені.

Агентський договір – договір, за яким, одна сторона (агент), бере на себе зобов'язання за дорученням і за винагороду іншої сторони (замовника), на вчинення певних дій (проведення конкурсу, укладення ліцензійного договору, вибір переможця, виплата винагороди тощо).

База персональних даних – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.

Дизайнер – фізична особа, яка своєю творчою працею створює проект.

Дизайнер-переможець – це особа, проект якої переміг на конкурсі.

Завдання конкурсу - вимоги замовника, висвітлені у відповідній формі, щодо проекту.

Замовник – фізична або юридична особа, яка за допомогою агента, створює конкурс для вибору та купівлі проекту.

Конкурс - змагання, яке дає змогу виявити найкращі проекти, які надіслані на огляд.

Користувач – особа, яка досягла 18-річного віку, має повну цивільну дієздатність та може бути потенційним дизайнером або замовником.

Ліцензійний договір - договір про передачу ліцензії на використання об’єкта права інтелектуальної власності, укладений між агентом та дизайнером.

Інтернет магазин - місце в Інтернеті, де відбувається прямий продаж проектів користувачам.

Пакет Конкурсу – сформований, відповідно до потреб замовника, комплекс дій, які повинен виконати дизайнер для участі у конкурсі.

Послуги – це дії, спрямовані на проведення конкурсу проектів та/або продажу проектів через Інтернет магазин тощо.

Працівник Агента – особа, яка перебуває у трудових відносинах з ТзОВ «СТОРУМ».

Проект – це розробка, за допомогою розумової діяльності дизайнера, дизайну інтер’єру, будинку, архітектури тощо.

Сайт - сукупність програмних, інформаційних, медійних засобів, що використовуються Користувачами для розробки та замовлення послуг проектів дизайну та/або архітектури.

Загальні положення

1. Ці Правила та умови поширюються на всі Послуги, надані Агентом.
Агент володіє та управляє сайтом www.storoom.com.ua.

2. Ці Правила та умови поширюються на будь-яке використання Сайту. Користуючись Сайтом, Користувач приймає ці Правила та умови в повному обсязі, навіть якщо він не створив обліковий запис Користувача.

3. Доступ до Послуг дозволено за умови прийняття Користувачем чинних Правил та умов користування Сайтом в повному обсязі та надання згоди на обробку персональних даних. В протилежному випадку, Агент має право не надавати доступ до Послуг такому Користувачу.

4. У разі порушень Користувачем чинних Правил та умов користування Сайтом, Агент залишає за собою право анулювати чи заблокувати обліковий запис Користувача, або ж призупинити доступ до Послуг без попереднього повідомлення.

5. Реєстрація Користувача на Сайті означає повне і беззастережне прийняття Користувачем цих Правил та умов. У разі незгоди з положеннями Правил та умов, використання Сайту Користувачем має бути негайно припинене.

6. Змінюючи або вносячи правки в Послуги, що надаються через Сайт, до функціональності Сайту та/або його "зовнішнього вигляду" Агент попередньо повідомляє про це Користувачів за 10 (десять) календарних днів.

7. Будь-які зміни на Сайті, в Послугах або Правилах та умовах набирають чинності з моменту їх появи на Сайті.

8. Всі Правила та умови користування Сайтом, прийняті Користувачем на момент ініціювання Конкурсу, діють до повного закінчення Конкурсу.

9. Якщо це окремо не узгоджено з Агентом, Користувач не може створювати більше одного облікового запису. Заборонено створювати облікові записи від імені іншої людини або з метою видати себе за неї.

10. Відносини між Агентом та Замовником регулюються Агентським договором, а між Агентом та Дизайнером – Ліцензійним договором.

Контент Сайту

1. Всі матеріали, опубліковані на Сайті захищені авторським правом і знаходяться у володінні або під контролем Агента та/або Користувача, який є постачальником контенту. Користувачі Сайту повинні дотримуватися всіх додаткових повідомлень про авторські права, інформації або обмежень, що містяться на Сайті.

Замовник

1. Замовник може скористатися Сайтом для проведення Конкурсу шляхом заповнення відповідної форми. На основі даних форми, Агентом створюється Завдання конкурсу, яке повинне визначити вимоги для проектування, так щоб Дизайнери чітко знали правила і критерії, за якими їх Проекти будуть оцінюватися. Завдання конкурсу повинне складатись із докладного опису завдання та електронних файлів (якщо такі необхідні для виконання поставленого Завдання конкурсу).

2. Замовник обирає один з таких Пакетів Конкурсу:

3. Для створення Агентом сторінки Конкурсу на Сайті, Замовник зобов’язаний роздрукувати, отриманий від Агента у форматі pdf, Агентський договір, заповнити його, підписати, надіслати скан-копію підписаного Агентського договору Агенту та повернути поштовим відправленням, протягом 30 календарних днів, два екземпляри Агентського договору. Після отримання скан-копії Агентського договору та заповненої форми на проведення Конкурсу, Агент надає Замовникові рахунок для сплати коштів за користуванням Послугами.

4. Конкурс розпочинається протягом трьох (3) робочих днів з моменту отримання Агентом коштів. Конкурс проводиться відповідно до діючого регламенту на момент проведення Конкурсу.

5. Замовник має право на повернення всієї суми сплачених коштів якщо Агентом буде порушено термін проведення Конкурсу та/або для участі у Конкурсі представлено менш як три Проекти.

6. У випадку повернення коштів Замовник не отримує Проекти або жодної іншої компенсації.

Дизайнер

1. Дизайнер може скористатися Сайтом для участі у Конкурсі шляхом заповнення відповідної форми. Після цього з ним зв’язується Працівник Агента, та, у випадку досягнення згоди, Дизайнеру надсилається Ліцензійний договір. Підписанням даного договору, Дизайнер гарантує, що не порушує інтелектуальної власності третіх осіб.

2. Для участі Проекту у Конкурсі, Дизайнер зобов’язаний роздрукувати, отриманий від Працівника Агента у форматі pdf, Ліцензійний договір, заповнити його, підписати, надіслати скан-копію підписаного Ліцензійного договору Працівнику Агента та повернути поштовим відправленням, протягом 30 календарних днів, два екземпляри Ліцензійного договору.

3. Дизайнер має право подати на розгляд необмежену кількість Проектів.

Регламент проведення Конкурсу

1. З моменту ініціювання Замовником Конкурсу, Агент, інформує та запрошує Дизайнерів для участі у Конкурсі.

2. Технічні вимоги до Проекту та терміни прийому Проектів, зазначаються в Завданні конкурсу, згідно форми Замовника.

3. Конкурс проводиться відповідно до обраного Замовником Пакету Конкурсу. Срібний пакет та золотий пакет проходять в два (2) етапи. У випадку відмови Дизайнером-переможцем розробляти Проект на другому етапі Конкурсу, розробку Проекту бере на себе Агент, а Дизайнер-переможець отримує винагороду у розмірі призового фонду бронзового пакету аналогічного Конкурсу.

4. За підсумками проведеного Конкурсу визначається Дизайнер-переможець, якому виплачується винагорода, а Замовник отримує за актом прийому-передачі Дизайн, згідно з Завданням конкурсу.

5. Остаточні умови та порядок розрахунків, а також вирішення суперечок між Сторонами, регулюються Агентським та Ліцензійним договорами.

Інтернет магазин

1. Якщо Проект не переміг на Конкурсі, він розміщується у Інтернет магазині з комерційною метою, доступний для перегляду Користувачам.

2. Агент залишає за собою право змінювати та/або видаляти будь-який Проект на свій власний недискримінаційній розсуд (включаючи Проект, подібний іншим Проектам на Сайті або інших веб-сайтів).

3. Дизайнер має право на отримання винагороди у випадку перемоги на Конкурсі або продажу Проекту через Інтернет магазин.

4. Проект, який не продається протягом розумного періоду часу, як визначено на розсуд Агента, буде видалений з Інтернет магазину.

Персональні дані

1. Приймаючи ці Правила та умови, Користувач надає згоду на обробку його персональних даних (відомостей та сукупностей відомостей) у Базі персональних даних, згідно норм Закону України «Про захист персональних даних».

2. Метою обробки персональних даних у Базі персональних даних є:

3. Цілі обробки персональних даних у Базі персональних даних:

4. Склад та обсяг персональних даних, що можуть бути включені до Бази персональних даних для забезпечення мети та цілей, зазначених вище:

5. Строк зберігання персональних даних у Базі персональних даних:
Персональні дані у Базі персональних даних зберігатимуться протягом строку, необхідного для досягнення зазначених вище мети та цілей обробки таких даних, але не менше 10 років. Персональні дані можуть бути знищені після закінчення строку зберігання або у випадках, передбачених чинним законодавством України.

6. Порядок використання персональних даних та захист персональних даних:
Персональні дані, зібрані до Бази персональних даних, використовуватимуться Агентом та розпорядником персональних даних (як цей термін визначено Законом України «Про захист персональних даних») виключно для мети та цілей, зазначених вище, відповідно до чинного законодавства України. Агент та розпорядник Бази персональних даних вживатимуть необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного доступу до них третіх осіб.

7. Приймаючи ці Правила та умови, Користувач надає Агенту дозвіл здійснювати будь-яку дію або сукупність дій з персональними даними для досягнення мети та цілей, зазначених вище, включаючи (але не обмежуючись цим):

8. Порядок поширення персональних даних:

 9. Порядок доступу до персональних даних:

Авторське право

1. Агент залишає за собою право (але не зобов'язаний) перевіряти будь-якого Користувача Сайту, розслідувати і/або вжити відповідних заходів щодо Користувача на власний розсуд (в тому числі видалення або зміна облікового запису Користувача, блокування рахунку тощо), якщо Користувач порушує Правила та умови використання Сайту.

2. Передача та розповсюдження авторських прав Дизайнера, регламентується положеннями Ліцензійного договору.

3. Детальний опис (перелік) прав, які передаються Дизайнером Агенту, та способи використання, зазначаються в Ліцензійному договорі.

4. Агент не несе відповідальності за порушення Дизайнерами, в Проектах, чинного законодавства України у сфері будівництва, Державних будівельних норм України та/або будь-яких інших актів у цій сфері.

5. Дизайнер несе відповідальність перед третіми особами, які заявили свої права на Проект, і несе усі витрати, викликані претензіями та/або позовами третіх осіб про порушення авторських прав на Проект.

6. Дизайнер не має права розголошувати деталі Конкурсу третім особам.

7. Цей Сайт або будь-яка його частина не може бути відтворена, дубльована, скопійована, продана, перепродана, або іншим чином використана в комерційних цілях без письмової згоди Агента.